/Anerkendt statiker
Anerkendt statiker2016-12-12T17:33:32+00:00

Anerkendt statiker

Kvalitetssikring og tredjepartskontrol af byggeriets bærende konstruktioner

Anerkendt statiker hos hamiconsult a/s

Med en anerkendt statiker får bygherre og myndigheder garanti og sikkerhed for, at projektering af bærende konstruktioner er af en vis kvalitet. Hos hamiconsult a/s har vores anerkendte statiker mere end 30 års erfaring bl.a. med tredjepartskontrol.

Den anerkendte statikers formål er at kvalitetssikre projektering samt udførelse af bærende konstruktioner i bygge- og anlægssektoren. Denne funktion anvendes hos hamiconsult a/s ligeledes i den anerkendte statikers daglige virke som konstruktionsingeniør og sparringspartner på kontoret, hvor viden og erfaring deles med den øvrige medarbejderstab. Dette sikrer kvalitet og højt fagligt niveau i alt hvad vi laver.