Hardy Mikkelsen

/Hardy Mikkelsen
CV
Hardy Mikkelsen2021-09-28T08:10:35+00:00

Certificeret statiker til KK 2, KK 3-4 og tredjepartskontrol
Fødselsdato: 26.07.1947

Kontaktdata:
Mobil: +45 26 70 70 55
Mail: hm@hamiconsult.dk

Beskrivelse

Hardy er hamiconsults grundlægger og har mere end 30 års erfaring fra rådgiver branchen og som anerkendt statiker. Derfor har Hardy et stort lokalt kendskab og netværk, ligesom Hardy har stor erfaring med projektering af konstruktioner samt planlægning og sagsstyring af såvel nybyggeri som renovationsopgaver.
I 2020 har Hardy opnået sin certificering, som en af de ganske få i Danmark, jf. BEK 674 Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.
Certifikatet er gyldigt fra 28-05-2020 til 28-05-2025

Arbejds- og ansvarsområder

 • Certificeringsopgaver KK 2, KK 3 og KK 4 samt tredjepartskontrol
 • Projekteringsledelse
 • Konsulentbistand
 • Kvalitetssikring
 • Projektgennemgang under statikerordningen
 • hami-tjek (optimering af eksterne projekter)

Uddannelse

 • 2020 Certificeret statiker til KK 2, KK 3-4 og tredjepartskontrol
 • 1983 Statikeranerkendelse
 • 1972 Bygningsingeniør, Ingeniørhøjskolen, Horsens

Kurser:

 • Miljørigtig projektering
 • Betonkonstruktioner og betonrenovering
 • Murværkskonstruktioner
 • Stålkonstruktioner
 • Brandforhold og -dimensionering
 • ABR 89 og Jura
 • Ajour kurser inden for ledelse

Anciennitet

 • 1987 –          hamiconsult a/s rådgivende ingeniører
 • 1976 – 1987 midtconsult a/s, Herning
 • 1974 – 1976 SHT Teglelement A/S, Herning
 • 1972 – 1974 R. Christiansen A/S

Eksempler på udførte opgaver

 • UC Syd, Campus Kolding – 9.000 m² trekantet uddannelsesinstitution
 • Damhushave, Rødovre – boliger mellem 2-6 etager fordelt over 3 bygninger
 • Isbjerget, Aarhus Havn – 208 boliger fordelt på 4 bygninger i op til 11 etager samt ca. 9.000 m² P-kælder
 • Brannersvej 2-6, Charlottenlund – 3 punkthuse i 4 etager samt kælder
 • Howitzvej 49-51, Frederiksberg – boliger i 5 etager samt P-kælder
 • Administrationsbygning til Holbæk Kommune i 4 etager samt P-kælder
 • Håndværkets Hus – 4.000 m² domicil i 7 etager
 • FIH, Langelinie, København – 11.200 m² domicil i 6 etager
 • Ingram Micro, Greve – 12.000 m² højlager m. 12,3 m frihøjde
 • Enghave Park, Allerød – 152 boliger
 • Administrations- og produktionsbygninger for Cheminova A/S
 • Pressesiloen, Islands Brygge, København – 34 boliger i 7 etager
 • Pagh Mørup Børnekonfektion, Aulum
 • SOPU Campus, Skelbækgade 1, København – uddannelsesinstitution, 10.887 m² – 4 etager + kælder
 • Scandinavia Hotel – påbygning af 13 etager
 • A/S Boligbeton – ny 12 m høj produktionsbygning – 18.800 m²