Hardy Mikkelsen

/Hardy Mikkelsen
CV
Hardy Mikkelsen2018-11-20T12:42:59+00:00

Bygningsingeniør, anerkendt statiker, seniorkonsulent
Fødselsdato: 26.07.1947

Kontaktdata:
Mobil: +45 26 70 70 55
Mail: hm@hamiconsult.dk

Beskrivelse

Hardy er hamiconsults grundlægger og har mere end 40 års erfaring fra rådgiverbranchen og som anerkendt statiker. Derfor har Hardy et stort landsdækkende netværk, ligesom Hardy har stor erfaring med projektering af konstruktioner samt planlægning og sagsstyring af såvel nybyggeri som renovationsopgaver.

Arbejds- og ansvarsområder

 • Projekteringsledelse
 • Konsulentbistand
 • Kvalitetssikring
 • Projektgennemgang under statikerordningen
 • hami-tjek (optimering af eksterne projekter)

Uddannelse

 • 1983 Statikeranerkendelse
 • 1972 Bygningsingeniør, Ingeniørhøjskolen, Horsens

Kurser:

 • Miljørigtig projektering
 • Betonkonstruktioner og betonrenovering
 • Murværkskonstruktioner
 • Stålkonstruktioner
 • Brandforhold og -dimensionering
 • ABR 89 og Jura
 • Ajour kurser inden for ledelse

Anciennitet

 • 1987 –          hamiconsult a/s rådgivende ingeniører
 • 1976 – 1987 midtconsult a/s, Herning
 • 1974 – 1976 SHT Teglelement A/S, Herning
 • 1972 – 1974 R. Christiansen A/S

Eksempler på udførte opgaver

 • Damhushave, Rødovre – boliger mellem 2-6 etager fordelt over 3 bygninger
 • Isbjerget, Aarhus Havn – 208 boliger fordelt på 4 bygninger i op til 11 etager samt ca. 9.000 m² P-kælder
 • Brannersvej 2-6, Charlottenlund – 3 punkthuse i 4 etager samt kælder
 • Howitzvej 49-51, Frederiksberg – boliger i 5 etager samt P-kælder
 • Administrationsbygning til Holbæk Kommune i 4 etager samt P-kælder
 • Håndværkets Hus – 4.000 m² domicil i 7 etager
 • FIH, Langelinie, København – 11.200 m² domicil i 6 etager
 • Ingram Micro, Greve – 12.000 m² højlager m. 12,3 m frihøjde
 • Enghave Park, Allerød – 152 boliger
 • Administrations- og produktionsbygninger for Cheminova A/S
 • Pressesiloen, Islands Brygge, København – 34 boliger i 7 etager
 • Pagh Mørup Børnekonfektion, Aulum
 • SOPU Campus, Skelbækgade 1, København – uddannelsesinstitution, 10.887 m² – 4 etager + kælder
 • Scandinavia Hotel – påbygning af 13 etager
 • A/S Boligbeton – ny 12 m høj produktionsbygning – 18.800 m²