/IKT – Informations- og kommunikationsteknologi
IKT – Informations- og kommunikationsteknologi2017-03-02T14:12:42+00:00

Informations- og kommunikationsteknologi

Optimering og effektivisering af et byggeprojekt med digitale platforme og modelværktøjer

Hos hamiconsult a/s rådgivende ingeniører ser vi mulighederne i den digitale udvikling når det gælder byggeri. Med digitaliseringen følger nye muligheder i forbindelse med projektstyring af et byggeri, hvor processer kan optimeres både tidsmæssigt og økonomisk.

Bygningsstyrelsens bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT), som gælder ved opførelse af offentligt byggeri til en entreprisesum på min. kr. 5 mio. eller alment byggeri til en entreprisesum på min. kr. 20 mio., stiller en række krav til brugen af digitale værktøjer. Bl.a. skal udbudsmateriale, mangelinformation og kommunikation samt projektweb håndteres digitalt. Derudover skal et byggeri projekteres og udføres med udgangspunkt i digitale, objektbaserede 3D-bygningsmodeller.

Med en certificeret medarbejder stiller vi viden og erfaring til rådighed inden for IKT, som gør det muligt at anvende digitale kommunikationsplatforme

hvorpå al information om et byggeri kan samles og opdateres. Det betyder at informationer så som tidsplaner, tegninger og produktdatablade er tilgængelig for alle byggeriets involverede parter: bygherre, entreprenører, rådgivere, håndværkere, m.v.

Et IKT-styret projekt visualiseres ved hjælp af 3D-modeller, som giver et detaljeret overblik over et projekt meget tidligt i processen, dels i forhold til projektering men også i forhold til drift. Med disse modeller er det muligt at minimere antallet af omprojekteringer ifm. et byggeri og dermed effektivisere processen.

Hos hamiconsult a/s varetages den daglige IKT-ledelse af IKT-certificerede Rasmus Svarre Rasmussen.