Høng Skole

//Høng Skole
Høng Skole2018-12-12T12:10:55+00:00

Project Description

Kunde:
Dansk Boligbyg A/S


Adresse:

Rosenvænget 11, 4270 Høng
Bygherre:
Kalundborg Kommune
Areal:
Ca. 5.750 m2
Udført:
2010-2012
Anlægssum:
Ca. kr. 78,4 mio. ekskl. moms
Arkitekt:
Hou + Partnere A/S, København
Instal. ing.:
Henrik Larsen A/S, Frederikberg
Anvendelse:
Skole i 2 etager med delvis kælder
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Opgavetype:
Projektering af de bærende konstruktioner

referencer_hoeng_skole

Beskrivelse

Ny skole

Projektet indeholder udarbejdelse af en ny 4-sporet overbygningsskole i Høng, etape 1, samt ny SFO, etape 2. Skolen indeholder, udover basislokaler, faglokaler til science fagene og design/håndværks fagene, et åbent cafeområde med tilhørende faciliteter til hjemkundskabsundervisning, pædagogisk udviklingscenter og center til specialundervisning, skolens administration, samt opholds- og arbejdsrum til personalet.

Udearealerne indeholder legearealer, cykelparkering, skolegård og udeundervisningsrum. Desuden boldbane, opholdsarealer og amfiområde. Der er arbejdet med uderum af meget forskellig karakter, samt med at uderummene skal forholde sig til den aktivitet, der er inde i bygningen.

Skolebygningen ligger på en vandret flade, der med en organisk form og præcis kant markerer overgangen til omgivelserne. Skolegården ligger så at sige ’uden på’ skolen, og fungerer både som lege-, undervisnings- og opholdsområde. Formsproget er legende og flydende i kontrast til de øvrige bygningers stramme geometri. Skolens øvrige udearealer udformes enkelt og med et ’naturligt’ og vildt præg. Skolen er opført som lavenergibygning.

hamiconsult står for projektering af de bærende konstruktioner.

Team

Projekt beskrivelse

Kategorier: