Agro Korn A/S

2018-11-15T09:01:52+00:00

Udvidelse af lagerfaciliteter Byggeriet omfatter ca 2000 m2 lagerfaciliteter, samt tilhørende serviceafdeling med faciliteter for personale, herunder omklædning, kantine, laboratorium og værksted. Opbygges med bærende stålspær beklædt med sandwichpaneler. Servicedelen opføres i betonelementer. Opgaven løses i tæt samarbejde med konsulenter fra Agro Korns engelske moderselskab AB Agri / ABF.

Thope Aps

2018-11-06T08:54:34+00:00

Kunde: Gråkjær A/S Kontaktperson hos kunde: Jacob Rørsig Iversen Adresse: Hinnerup Bygherre: Thope Aps Areal: 1100 m² Udført: 2018 Anlægssum: Ikke Anført Ingeniør: hamiconsult A/S Entreprenør: Gråkjær A/S Arkitekt: Gråkjær A/S Anvendelse: Lager /Produktion Entrepriseform: Totalentreprise Opgavetype: Ingeniørrådgivning Beskrivelse Lager & Produktion For Gråkjær A/S har hamiconsult udført statisk projektgrundlag og bygværksstatik, samt fundamentsberegninger og kloak, [...]

Danfoss administrationsbygning DS02

2018-11-08T12:06:07+00:00

I forbindelse med Danfoss’ eksisterende lagerhal i Hårup, ved Silkeborg, opfører c.c. contractor A/S en administrationsbygning i 2 etager. Administrationsbygningen er med delvis kælder og skal anvendes til kontor, mødefaciliteter og undervisning. hamiconsult a/s har været bygværksprojekterende på bygningens to dele, hvor den ene rummer en kontorfløj, mens den anden fungerer som mellembygning til den eksisterende bygning. Hovedkonstruktionen består af dækelementer på vægge eller bjælker og søjler. Dele af bygningen udføres som in-situ for at kunne etablere ovenlys. Kælderen er ligeledes in-situ støbt. Sydfacaden dekoreres af lodrette lameller ophængt på stålkonstruktionen, for at sikre solafskærmning. Udførelsen sker som en delvis integration med de eksisterende facader og bærende konstruktioner, for at bevare produktionen i den eksisterende lagerhal under byggeprocessen.