/Arbejdsområder
Arbejdsområder2020-04-22T10:48:37+00:00

Arbejdsområder

Hos hamiconsult a/s sætter vi en ære i at yde optimal rådgivning hver gang

Vores målsætning at levere rådgivningsydelser til byggeriets parter på en sådan måde, at tilgængelig viden og erfaring udnyttes optimalt ud fra kriterierne: etik, økonomi, kvalitet, kreativitet og miljø.

Ønsket er at højne kvaliteten i dansk byggeri og viderebringe en oplevelse af merværdi for alle parter – kunder og rådgivere.

Vi varetager håndteringen af alle projekteringsopgaver inden for byggeri. Store og små opgaver, fra ombygning og parcelhuse til firma domiciler, boligblokke, lagerhaller og højhuse.

Et af vores specialer er elementstatik. Vi kan levere beregninger til de fleste typer præfabrikerede betonelementer.
Et andet af vores specialer er ”hami tjek”. Her tilbyder vi at gennemgå projekterede projekter for at finde optimeringsmuligheder.
Internt løser vi alle opgaver inden for bærende konstruktioner, både traditionel projektering i forbindelse med byggesager og specialopgaver som klatrevægge og dimensioneringsprogrammer.

Via vores gode, samarbejdspartnere kan vi løse alle opgaver i byggesager, herunder brand, VVS, ventilation, el og lyd.
hamiconsult a/s bistår gerne i alle faser at byggeriet fra programsætning til afleveringen. Som projekteringsleder, projekterende, koordinerende, bygherrerådgiver, tilsynsførende eller byggepladsleder.

Desuden kan vi tilbyde gennemgang af beregninger af certificeret statiker KK2 i henhold til BR18.