/Værdier
Værdier2020-05-05T06:44:48+00:00

Værdier

Vores værdier understøtter ikke kun vores forretningsmæssige mål, men skal også bidrage til at gøre hamiconsult a/s til en god arbejdsplads

Mange rådgivende ingeniørfirmaer ligner hinanden til forveksling, alle med højt uddannelsesniveau og fokus på omkostninger. Derfor er det mennesker og værdier, der gør forskellen. Vores alsidighed er stor, både i forhold til størrelse og type af sager vi arbejder med, og vi er gode til at afkode de behov, vores samarbejdspartnere og kunder har.

Når konkurrencen er hård, er det vigtig, at vi altid er fagligt kompetente, nærværende, innovative og tilgængelige i forhold til vores kunder og samarbejdspartnere. Det er ikke tomme ord – men derimod essensen af medarbejdernes deltagelse og store involvering i en værdiproces, som vi arbejder meget intensivt med.

Værdierne understøtter ikke kun vores forretningsmæssige mål, men skal også bidrage til at gøre hamiconsult a/s til en god arbejdsplads, hvor den enkelte kan udvikle sig – både arbejdsmæssigt og menneskeligt.

Vores grundlæggende værdier kan bedst udtrykkes således, at alle medarbejdere skal have såvel indflydelse som ansvar for den fælles arbejdsplads, arbejdsmiljø, resultater og værdiskabelse.

Med udgangspunkt i vores firmaværdier, arbejder vi hele tiden på at være en dynamisk og handlekraftig virksomhed med fokus på kunderne. Vi har tit travlt, men husker også på, at det helst skal være både sjovt og udfordrende at gå på arbejde – trods det høje aktivitetsniveau. Kort sagt, frihed under ansvar.