/Om os
Om os2023-06-27T09:45:41+00:00

Om os

hamiconsult a/s – når byggeriet skal optimeres

hamiconsult a/s er et rådgivende ingeniørfirma med kernekompetencer inden for bærende konstruktioner. Vi arbejder målrettet med optimering i processen af vores kunders byggerier. En proces, som indebærer en forenkling af byggeriets bærende konstruktioner, hvilket ofte resulterer i et økonomisk mere fordelagtigt projekt og et mere bygbart byggeri.

Grundtanken i hamiconsult a/s er at levere rådgivning til byggeriets parter på en sådan måde, at tilgængelig viden udnyttes optimalt i forhold til kriterierne kvalitet, kreativitet og økonomi. Samtidig hermed skal begreberne etik, miljø og bæredygtighed indgå på lige vilkår for at skabe en fremtidssikret løsning.

Det er ofte de små detaljer, der gør den store forskel, og hos hamiconsult a/s råder vi over et stærkt team, som netop har øje for detaljerne, og som desuden formår at tage de kritiske og innovative briller på, når et byggeri skal optimeres. Vi tager gerne imod de mere komplicerede opgaver, da det stiller krav til vores hverdag, og fordi vi ved, at kompetencerne til at løse denne type opgaver sidder i huset.

Det er medarbejderne der udgør den store forskel i virksomheden, og vores medarbejdere er altid fagligt kompetente, nærværende, innovative og tilgængelige i forhold til kunder og samarbejdspartnere. Vores medarbejderstab består primært af konstruktionsingeniører og bygningskonstruktører og inkluderer certificerede statikere til KK2.

Om-os-web