/Certificeret statiker
Certificeret statiker2021-07-01T12:13:25+00:00

Certificeret statiker

Kvalitetssikring og tredjepartskontrol af byggeriets bærende konstruktioner

Certificeret statiker hos hamiconsult a/s

Med en certificeret statiker får bygherre og myndigheder garanti og sikkerhed for, at projektering af bærende konstruktioner er af en vis kvalitet. Hos hamiconsult a/s har vores certificerede statiker mere end 30 års erfaring bl.a. med tredjepartskontrol.

Den certificerede statikers formål er at kvalitetssikre projektering samt udførelse af bærende konstruktioner i bygge- og anlægssektoren. Denne funktion anvendes hos hamiconsult a/s ligeledes i den certificerede statikers daglige virke som konstruktionsingeniør og sparringspartner på kontoret, hvor viden og erfaring deles med den øvrige medarbejderstab. Dette sikrer kvalitet og højt fagligt niveau i alt hvad vi laver.