/Historie
Historie2022-10-12T11:36:40+00:00

Historie

Landsdækkende virksomhed med dybe rødder i Herning

Ingeniørfirmaet hamiconsult a/s blev etableret i 1987 af ingeniør Hardy Mikkelsen og hustruen Sonja Mikkelsen, hvor de besad hhv. den tekniske- og den administrative direktørpost. Hardy og Sonja har igennem årene sammen drevet et sundt og stabilt ingeniørfirma med positiv udvikling trods gentagende byggekriser.

I februar 2014 overtog ingeniør Michael Due virksomheden og et generationsskifte blev funderet. Hardy trappede langsomt ned, men fortsatte sin tilknytning til hamiconsult a/s, som anerkendt statiker og siden hen certificeret statiker, indtil han gik på pension i 2022.

Siden grundlæggelsen har virksomhedens kernekompetence været høj faglighed og optimering af bygningers bærende konstruktioner og dermed byggeriets økonomi. Disse kernekompetencer, samtidig med en kort responstid, er fortsat grundpillerne i firmaets DNA og gør hamiconsult til en agil og attraktiv samarbejdspartner for byggeriets øvrige parter.

Direktionen udgøres i dag af administrerende direktør Kasper Fey-Hansen.