/Bærende konstruktioner
Bærende konstruktioner2023-06-27T09:46:51+00:00

Bærende konstruktioner

Konstruktionerne danner basis for ethvert byggeris udformning

Hos hamiconsult a/s er vores spidskompetence optimering af bygningers bærende konstruktioner i princip og udformning – herunder specielt kompetence vedr. høje bygninger. Dette har været vores hovedsagelige eksistens- og arbejdsgrundlag fra firmaets start i 1987.

Vi har stor erfaring med beregninger og rådgivning ved opførelse af alle typer byggeri, herunder høje bygninger, nybyggeri såvel som ved indgriben i eksisterende bygningskonstruktioner(ombygninger). Som bygherre, arkitekt eller entreprenør erfarer man ofte ved ombygninger, at eksisterende konstruktioners bæreevne er en ukendt faktor. Vi tilbyder derfor, at foretage de nødvendige beregninger og undersøgelser til belysning heraf.

Vores opgaver spænder vidt og er varierende i både omfang og art, men ens for opgaverne er, at de altid løses i tæt samarbejde med ordregivende bygherre, arkitekt og/eller entreprenør. Løsninger og materialevalg foretages med stort fokus på bygningens endelige funktion, fleksibilitet, æstetik, bæredygtighed og økonomi, hvor alle parametre forsøges optimeret.

Et konstruktionsprojekt bliver typisk udarbejdet på baggrund af et arkitektprojekt. Vi projekterer iht. Eurocode og har avancerede beregningsprogrammer som kan anvendes ved udførelse af statiske beregninger. Normalt udfører vi vores tegningsmateriale i Revit.

Vi er specialiseret i beregning af elementstatik og kan også her tilbyde beregninger udført med fokus på optimering, samarbejde og økonomi.

Brende-konstruktioner-web