/Bygningsinstallationer
Bygningsinstallationer2016-12-08T15:28:54+00:00

Bygningsinstallationer

– VVS, ventilation, dags- og elektrisklys, afløb og kloak

I hamiconsult a/s er vi bredt funderet hvad angår bygningers tekniske installationer. Vi har en stor forståelse og indsigt i betydningen af en driftssikker og bæredygtig bygning – især på installations siden. Vi kan håndtere projekter af forskellige størrelser og kompleksiteter – lige fra energiberegninger til teknisk tunge installationsprojekter.

Nøgleordet i vores projektering af installationer er optimering. Vi tilstræber at afdække det mulige løsningsrum for det givne projekt ved at, afveje økonomi, funktion og bæredygtighed.

Vi har stort fokus på synergien mellem energiforbrug, luftkvalitet og komfort når vi projekterer ventilation, både for nybyggerier og for ombygning- og renoveringsprojekter. Vi har kendskab til og gør brug af de forskellige ventilationsformer CAV, VAV og DCV og anvender dem afhængig af formålet i vores projekter.

Inden for projektering og planlægning tilbyder vi rådgivning indenfor:

 • VVS
 • Køling
 • Ventilation – CAV, VAV og DCV
 • Kloak
  Afløb
 • Energiberegning
 • Varmetabsberegning
 • Vedvarende energikilder
 • Dagslys og elektrisklys

Vi projekterer installationer iht. Det gældende Bygnings Reglement og DS-normer, SBI-anvisninger samt erfaringer fra forrige projekter og BYG-ERFA blade. Vi tegner i hhv. AutoCAD samt i 3D i Revit MEP.

 bygnings_installationer_figur

LUFTKVALITET OG ENERGIFORBRUG SAMT TOTALØKONOMI
– to væsentlige faktorer og en potentiel gulerod…

Siden starten af 1970’erne har fokus været rettet på energibesparelser grundet økonomiske årsager – både i det private og i erhvervslivet og især fra det offentlige. Den første oliekrise betød samtidig den første miljøminister for Danmark, hvilket indledte de første energibesparende tiltag for både el- og varmeforbruget.

I dag er incitamentet for at reducere energiforbruget, ligeledes præget af miljømæssige og bæredygtige principper. Det er estimeret at ca. 40% af det samlede danske energiforbrug bliver brugt på at opvarme, belyse og ventilere vores bygninger. Samtidig med at antallet af ny-bebyggelser i forhold til den eksisterende bygningsmasse ligger under 1%, underbygger at der er et stort potentiale ved fortsat at beskæftige sig med energirenoveringer.

Ved udførelse af energirenoveringer er det væsentlig at tage hensyn til bygningens resulterende luftklima. Når der foretages energibesparende tiltag, gøres bygningen oftest tættere, hvilket reducerer mængden af friskluft tilførsel ude fra og dermed øger risikoen for skimmelsvamp. Vi tilbringer ca. 90% af vores tid indendørs, hvilket bør have betydning for det klima vi opholder os i – luftkvalitet, temperatur, fugtighed mm.

Måden hvorpå vi sikrer et fornuftigt luftklima er ved, at sikre mulighed for at det nødvendige luftskifte i bygningen kan tilvejebringes.

Flere studier har belyst sammenhængen mellem indeklima og produktivitet, hvilket væsentliggør en totaløkonomisk betragtning ved investering i energi- og indeklimaforbedrende tiltag. I en vidensbaseret virksomhed, hvor typisk 80-85% af de samlede omkostninger går til løn, vil få procents forbedringer af produktiviteten, grundet en øget investering og dermed bedre indeklima, være positiv for en totaløkonomisk betragtning.

Vi i hamiconsult a/s, kan bistå med rådgivning og sparring, indenfor:

 • Energiforbedringer
 • Indeklimaforbedringer
 • Definition af løsningsrum i en designproces af f.eks. et nybyggeri i samspil med arkitekten