/Medarbejdere
Medarbejdere2019-09-30T09:11:46+00:00

Medarbejdere

Christian Ohn
Adm. direktør
M: 22 35 50 44
E: co@hamiconsult.dk

CV

V-card

Gerner Revall Klærke
Teknisk direktør, partner
Civilingeniør, konstruktion
M: 22 82 57 20
E: gk@hamiconsult.dk

CV

V-card

Tove Milter Andersen
Konstruktionsingeniør
M: 24 46 75 41
E: ta@hamiconsult.dk

CV

V-card

Henrik Mikkelsen
Konstruktionsingeniør
M: 81 40 92 13
E: hmi@hamiconsult.dk

CV

V-card

Martin Kristensen
Konstruktionsingeniør
M: 22 54 42 44
E: mk@hamiconsult.dk

CV

V-card

Lasse Rahbek
Civilingeniør – konstruktion
M: 27509460
E: lr@hamiconsult.dk

CV

V-card

Carsten Rabjerg Terp
Konstruktionsingeniør
M: 24 21 15 30
E: ct@hamiconsult.dk

CV

V-card

Camilla Aalbæk Kristensen
Konstruktionsingeniør
M: 22 45 67 60
E: ck@hamiconsult.dk

CV

V-card

Søren Østergaard Jensen
Civilingeniør – konstruktion
M: 92 44 10 98
E: sj@hamiconsult.dk

CV

V-card

Arun Rajasingam
Civilingeniør – konstruktion
M: 92 44 46 89
E: ar@hamiconsult.dk

CV

V-card

Anne-Sophie Bækgaard Green
Konstruktionsingeniør
M: 81 40 91 66
E: as@hamiconsult.dk

CV

V-card 

Hardy Mikkelsen
Senior konsulent
Konstruktionsingeniør
Anerkendt statiker
M: 26 70 70 55
E: hm@hamiconsult.dk

CV

V-card

Marlene Junker
Civilingeniør – Installationer
M: 92 44 04 59
E: mj@hamiconsult.dk

CV

V-card

Jonas Bloch Bisgård
Bygningskonstruktør
M: 42 65 44 50
E: jb@hamiconsult.dk

CV

V-card

Anne Marie Sangill Holmsgaard
Bygningskonstruktør
M: 93 87 77 23
E: ah@hamiconsult.dk

CV

V-card

Thomas Christensen
Bygningskonstruktør
M: 92 44 58 88
E: tc@hamiconsult.dk

CV

V-card

Helene Eriksen
Business Controller, Projektkoordinator & bogholderi
M: 51 33 13 23
E: he@hamiconsult.dk

CV

V-card

Addie Krøjgaard Knudsen
Administration og markedsføring
M: 24 75 88 85
E: ak@hamiconsult.dk

CV

V-card

Hans-Erik Stokholm
Studentermedhjælper, Konstruktion
M: 81 40 50 74
E: hae@hamiconsult.dk

CV

V-card

Christoffer Lind Pedersen
Konstruktionsingeniør
M: 60130540
E: cp@hamiconsult.dk

CV

V-card

Jacob Nord Aa Blindkilde
Praktikant
M: 81405607
E: jn@hamiconsult.dk

CV

V-card

Breego
Inkasso