/Medarbejdere
Medarbejdere2020-03-30T15:00:28+00:00

Medarbejdere

Christian Ohn
Adm. direktør
M: 22 35 50 44
E: co@hamiconsult.dk

CV

V-card

Gerner Revall Klærke
Teknisk direktør, partner
Civilingeniør, konstruktion
M: 22 82 57 20
E: gk@hamiconsult.dk

CV

V-card

Tove Milter Andersen
Konstruktionsingeniør
M: 24 46 75 41
E: ta@hamiconsult.dk

CV

V-card

Henrik Mikkelsen
Konstruktionsingeniør
M: 81 40 92 13
E: hmi@hamiconsult.dk

CV

V-card

Martin Kristensen
Konstruktionsingeniør
Certificeret statiker KK2
M: 22 54 42 44
E: mk@hamiconsult.dk

CV

V-card

Lasse Rahbek
Civilingeniør – konstruktion
P.t. Phd-studerende

E: lr@hamiconsult.dk

CV

V-card

Carsten Rabjerg Terp
Konstruktionsingeniør
M: 24 21 15 30
E: ct@hamiconsult.dk

CV

V-card

Camilla Aalbæk Kristensen
Konstruktionsingeniør
M: 22 45 67 60
E: ck@hamiconsult.dk

CV

V-card

Søren Østergaard Jensen
Civilingeniør – konstruktion
M: 92 44 10 98
E: sj@hamiconsult.dk

CV

V-card

Arun Rajasingam
Civilingeniør – konstruktion
M: 92 44 46 89
E: ar@hamiconsult.dk

CV

V-card

Anne-Sophie Bækgaard Green
Konstruktionsingeniør/P.t. på barsel

E: as@hamiconsult.dk

CV

V-card 

Hardy Mikkelsen
Senior konsulent
Konstruktionsingeniør
Anerkendt statiker
M: 26 70 70 55
E: hm@hamiconsult.dk

CV

V-card

Hans-Erik Stokholm
Konstruktionsingeniør
M: 81 40 56 07
E: hae@hamiconsult.dk

CV

V-card

Phillip Klostergaard Kristensen
Diplomingeniør – Geoteknik
M: 29 90 99 79
E: pk@hamiconsult.dk

CV

V-card

Christoffer Lind Pedersen
Konstruktionsingeniør
M: 60130540
E: cp@hamiconsult.dk

CV

V-card

Marlene Junker
Civilingeniør – Installationer
M: 92 44 04 59
E: mj@hamiconsult.dk

CV

V-card

Jonas Bloch Bisgård
Bygningskonstruktør
M: 42 65 44 50
E: jb@hamiconsult.dk

CV

V-card

Anne Marie Sangill Holmsgaard
Bygningskonstruktør
M: 93 87 77 23
E: ah@hamiconsult.dk

CV

V-card

Thomas Christensen
Bygningskonstruktør
M: 92 44 58 88
E: tc@hamiconsult.dk

CV

V-card

Helene Eriksen
Business Controller, Projektkoordinator & bogholderi
M: 51 33 13 23
E: he@hamiconsult.dk

CV

V-card

Addie Krøjgaard Knudsen
Administration, markedsføring & PQ
M: 24 75 88 85
E: ak@hamiconsult.dk

CV

V-card

Jakob Nord Aa Blindkilde
Studiemedhjælper

E: jn@hamiconsult.dk

CV

V-card

Breego
Inkasso