/Medarbejdere
Medarbejdere2021-10-04T08:25:10+00:00

Medarbejdere

Andreas Jørgensen
Konstruktionsingeniør
M: 28 25 81 58
E: aj@hamiconsult.dk

CV

V-card

Anne Marie Sangill Holmsgaard
Bygningskonstruktør
M: 93 87 77 23
E: ah@hamiconsult.dk

CV

V-card

Camilla Aalbæk Kristensen
Konstruktionsingeniør
M: 22 45 67 60
E: ck@hamiconsult.dk

CV

V-card

Carsten Rabjerg Terp
Konstruktionsingeniør
M: 24 21 15 30
E: ct@hamiconsult.dk

CV

V-card

Christoffer Lind Pedersen
Konstruktionsingeniør
M: 60130540
E: cp@hamiconsult.dk

CV

V-card

Fahad Kazem
Konstruktionsingeniør
M: 92 92 07 52
E: fak@hamiconsult.dk

CV

V-card

Hans-Erik Stokholm
Konstruktionsingeniør
M: 81 40 56 07
E: hae@hamiconsult.dk

CV

V-card

Hardy Mikkelsen
Certificeret statiker til KK 2, KK 3-4 og tredjepartskontrol
M: 26 70 70 55
E: hm@hamiconsult.dk

CV

V-card

Helene Eriksen
Driftschef
M: 51 33 13 23
E: he@hamiconsult.dk

CV

V-card

Henrik Mikkelsen
Konstruktionsingeniør
M: 81 40 92 13
E: hmi@hamiconsult.dk

CV

V-card

Jeppe Brodersen Møller
Civilingeniør – konstruktion
M: 30 32 99 95
E: jbm@hamiconsult.dk

CV

V-card

Jonas Bloch Bisgård
Bygningskonstruktør
M: 42 65 44 50
E: jb@hamiconsult.dk

CV

V-card

Jonas Lykkegaard Vestergaard
Konstruktionsingeniør
M: 61 71 58 32
E: jlv@hamiconsult.dk

CV

V-card

Kåre Rank Kristensen
Økonomidirektør, Partner
M: 22 20 04 93

Kasper Fey-Hansen
Adm. direktør, Partner
M: 29 72 32 92
E: kfh@hamiconsult.dk

CV

V-card

Lasse Brejdal Westh
Konstruktionsingeniør
M: 44 12 43 19
E: lbw@hamiconsult.dk

CV

V-card

Lasse Rahbek
Civilingeniør – konstruktion
P.t. Phd-studerende
E: lr@hamiconsult.dk

CV

V-card

Louise Ingeman
PQ og kommunikation
M: 21 63 41 96

Mark Sorgenfrey
Bogholder
M: 25 59 32 99

Martin Kristensen
Konstruktionsingeniør
Certificeret statiker KK2
M: 22 54 42 44
E: mk@hamiconsult.dk

CV

V-card

Michael Smedegaard Andersen
Praktikant
M: 44 12 80 48
E: msa@hamiconsult.dk

CV

V-card

Nina Præst Berthelsen
HR, kommunikation, administration
M: 40 75 01 31
E: npb@hamiconsult.dk

CV

V-card

Phillip Klostergaard
Diplomingeniør – Geoteknik
M: 29 90 99 79
E: pk@hamiconsult.dk

CV

V-card

Sif Sølvason
Konstruktionsingeniør
M: 44 12 42 83
E: sis@hamiconsult.dk

CV

V-card

Tove Milter Andersen
Konstruktionsingeniør
M: 24 46 75 41
E: ta@hamiconsult.dk

CV

V-card