/Medarbejdere
Medarbejdere2022-09-23T06:02:16+00:00

Medarbejdere

Andreas Jørgensen
Konstruktionsingeniør
M: 28 25 81 58
E: aj@hamiconsult.dk

CV

V-card

Anne Marie Sangill Holmsgaard
Bygningskonstruktør
M: 93 87 77 23
E: ah@hamiconsult.dk

CV

V-card

Annette Porup Juulsgaard
Fagansvarlig konstruktionsingeniør
M: 81 40 56 07
E: apj@hamiconsult.dk

CV

V-card

Benjamin Ramsgaard Henriksen
Bygningskonstruktør
M: 40 25 42 66
E: brh@hamiconsult.dk

CV

V-card

Camilla Johannsen
Ingeniørpraktikant
M: 44 12 80 48
E: clj@hamiconsult.dk

V-card

Carsten Rabjerg Terp
Konstruktionsingeniør
M: 24 21 15 30
E: ct@hamiconsult.dk

CV

V-card

Christoffer Lind Pedersen
Konstruktionsingeniør
M: 60130540
E: cp@hamiconsult.dk

CV

V-card

Erik Skaarup Lillie
Konstruktionsingeniør
M: 50 20 20 89
E: esl@hamiconsult.dk

CV

V-card

Hardy Mikkelsen
Certificeret statiker til KK 2, KK 3-4 og tredjepartskontrol
M: 26 70 70 55
E: hm@hamiconsult.dk

CV

V-card

Helene Eriksen
Driftschef
M: 51 33 13 23
E: he@hamiconsult.dk

CV

V-card

Henrik Mikkelsen
Konstruktionsingeniør
M: 81 40 92 13
E: hmi@hamiconsult.dk

CV

V-card

Jeppe Brodersen Møller
Civilingeniør – konstruktion
M: 30 32 99 95
E: jbm@hamiconsult.dk

CV

V-card

Joachim Conradsen
Studiemedhjælper, konstruktionsingeniør
E: joc@hamiconsult.dk

CV

V-card

Jonas Lykkegaard Vestergaard
Konstruktionsingeniør
M: 61 71 58 32
E: jlv@hamiconsult.dk

CV

V-card

Kasper Sandbæk Frederiksen
Konstruktionsingeniør
M: 23 93 45 37
E: ksf@hamiconsult.dk

V-card

Kasper Fey-Hansen
Adm. direktør, Partner
M: 29 72 32 92
E: kfh@hamiconsult.dk

CV

V-card

Kåre Rank Kristensen
Økonomidirektør, Partner
M: 22 20 04 93

Lasse Brejdal Westh
Civilingeniør – konstruktion
M: 44 12 43 19
E: lbw@hamiconsult.dk

CV

V-card

Lasse Rahbek
Civilingeniør – konstruktion
P.t. Phd-studerende
E: lr@hamiconsult.dk

CV

V-card

Mark Sorgenfrey
Bogholder
M: 25 59 32 99

Martin Kristensen
Konstruktionsingeniør
Certificeret statiker KK2
M: 22 54 42 44
E: mk@hamiconsult.dk

CV

V-card

Nina Præst Berthelsen
HR, kommunikation, administration
M: 40 75 01 31
E: npb@hamiconsult.dk

V-card

Phillip Klostergaard
Diplomingeniør – Geoteknik
M: 29 90 99 79
E: pk@hamiconsult.dk

CV

V-card

Sif Sølvason
Konstruktionsingeniør
M: 44 12 42 83
E: sis@hamiconsult.dk

CV

V-card

Tove Milter Andersen
Konstruktionsingeniør
M: 24 46 75 41
E: ta@hamiconsult.dk

CV

V-card