/Bygningsregistrering og rapportering
Bygningsregistrering og rapportering2020-07-09T12:14:00+00:00

Bygningsregistrering og rapportering

Alle større ejendomme kan med fordel få foretaget en bygningsregistrering

Alle større ejendomme kan med fordel få foretaget en bygningsregistrering over ejendommens fysiske kondition med henblik på ejers behov for fastlæggelse af vedligeholdelsesstand og –niveau for renovering og optimering.

Ved en bygningsregistrering gennemgås de aktuelle bygningsdele systematisk. Den byggetekniske rådgiver registrerer ejendommens tilstand for en tydelig og brugbar vurdering af, hvorledes vedligehold og renovering skal håndteres.

En registrering kan også have afsæt i et ønske om ændret anvendelse, eksempelvis fra erhverv til bolig, hvilket ofte mødes med et krav om udarbejdelse af en førsynsrapport. I den forbindelse, udarbejdes en rapport, illustreret om nødvendigt med fotos, med en opgørelse af ejendommens tilstand.

Rapporten er med til at give et overblik over de byggetekniske udfordringer de gennemgående bygningsdele står over for, samt med beskrivelse af, hvorfor og hvordan en renovering er nødvendig.

Bygningsregistreringen kan med fordel anvendes til udarbejdelse af en 10-årig vedligeholdelsesplan til brug for optimering af ejendommens drift samt til minimering af uforudsete udgifter.