Phillip Klostergaard Kristensen

/Phillip Klostergaard Kristensen
Phillip Klostergaard Kristensen2020-03-05T08:01:28+00:00

Diplomingeniør – Geoteknik
Fødselsdato: 21.02.1992

Kontaktdata:

Mobil: +45 29 90 99 79
Mail:  pk@hamiconsult.dk

Beskrivelse

Phillip blev færdiguddannet i sommeren 2018, og har en bachelor indenfor konstruktion og geoteknik. Phillip har tidligere været tilknyttet Geo, hvor hans primære opgave var planlægning og projektering af geotekniske undersøgelser og konstruktioner. Phillip har ligeledes haft mange byggepladsbesøg bestående af geotekniske tilsyn samt feltundersøgelser, hvilket har givet ham en større forståelse af den geotekniske sammenhæng og kompleksitet.

Arbejds- og ansvarsområder

  • Rådgivning vedr. geotekniske forhold
  • Projektering af bærende konstruktioner
  • Sagsingeniør
  • Elementberegninger

Uddannelse

  • 2018 Diplomingeniør, Aarhus Universitet

Anciennitet

  • 2020                                   hamiconsult, a/s rådgivende ingeniører
  • 2017-2020                         Diplomingeniør/Studiemedhjælper/Praktikant – Geo, Aarhus