Royal Arena

Royal Arena2019-05-07T07:14:01+00:00

Project Description

Kunde:
3XN


Adresse:
Ørestad Syd, 2300 København S
Bygherre:
Arena CPHX P/S
Areal:
35.000  m²
Udført:
2017
Anlægssum:
Ca. kr. 1 mia. ekskl. moms
Arkitekt:
3XN                                                                                                                                                                                                                                                                         Ingeniør:                                                                                                                                                                                                                                                            3XN, Aarup, hamiconsult a/s
Anvendelse:
Arena til afholdelse af nationale og internationale musik-, kultur- og sportsarrangementer
Opgavetype:
Projektering af bærende konstruktioner

kultur_copenhagen_arena

Beskrivelse

Multiarena i København

Bygningen får en åben stueetage og et offentligt tilgængeligt plateau i første sals niveau, som inviterer til et rigt byliv med trapper til ophold og attraktive byrum, der giver plads til ophold i sol og læ. Royal Arena er designet, så indretningen kan tilpasses, alt efter om arrangementet er en koncert eller en sportsbegivenhed. På den måde vil gæster altid opleve optimale forhold.

Arkitektonisk er arenaens design opdelt i en plint og en top. Plintens organiske former skaber en rækker pladser og nicher, som dels kan bruges til rekreative formål, og som dels bidrager til at regulere de mange tilskueres færden. Toppen har en semi-transparent facade, der bølger sig om bygningen i en cirkulær bevægelse.

Arenaen får en kapacitet, der gør det muligt at have op til 12.500 tilskuere til sportsbegivenheder som fx håndboldkampe. Til musikar- rangementer og lignende arrangementer vil arenaen have en kapacitet på op til 15.000 siddende og stående tilskuere. Arenaen bliver eksibel og skalérbar, så det er muligt at afholde arrangementer, hvor kun en mindre del af arenaen og tilskuerkapaciteten udnyttes.

Arenaen vil få en størrelse på op til 35.000 etagemeter med store foyerarealer og plads til cafeer, restauranter og barer, som giver god plads til publikum. Hertil kommer store servicearealer til optrædende kunstnere, sportsudøvere og arenaens servicefunktioner.

hamiconsult a/s står for projektering af bærende konstruktioner.

Team