Bassin 7, B7K – Aarhus Ø

/, Erhverv, Parkeringskælder/Bassin 7, B7K – Aarhus Ø
Bassin 7, B7K – Aarhus Ø2021-09-23T07:48:09+00:00

Project Description

Kunde: Arne Elkjær A/S


Kontaktperson hos kunde: Birgitte Aagaard Bønnerup
Adresse: Irma Pedersens Gade, 8000 Århus C
Bygherre: Anpartsselskabet Bassin 7, Aarhus Ø
Areal: Kælder 16.800 m2, etager 18.190 m2
Ibrugtages: 2022
Anlægssum: Ikke anført
Ingeniør: hamiconsult a/s, Arne Elkjær A/S, Consel ApS
Entreprenør: KOM, Aarhus
Arkitekt:
Sleth A/S, Sonnesgade 11,1.
8000 Aarhus C
Anvendelse: Boliger, erhverv, parkeringskælder
Entrepriseform: Totalentreprise
Opgavetype: Dispositionsforslag,
Projektforslag, Myndighedsprojekt,
Hovedprojekt konstruktioner i kælder og fundamenter.

Beskrivelse

Nybyggeri

Projektet omhandler opførelsen af 2 boligkarréer, i henholdsvis 4 etager og 9. etager over terræn. Tagfladen udføres skrå over flere etager.
Under bygningerne udføres samlet P-kælder i 2 etager under jord. Kælderniveauerne forbindes med ramper.
I stueetagen etableres erhverv, café og butikker, i dele af bygningerne mod syd.

Bygningen opføres primært med betonelementer. Facader udføres som sandwichfacader. Dele af kælderydervægge støbes på stedet. Byggegrube udføres med vandafgrænsende spuns. Der funderes på nedrammede beton- eller stålpæle. Under trappekerne udføres punktfundamenter.
Under bærende vægge og søjler udføres stribe- eller punktfundamenter. Gulv i kælder -2 udføres med belægnings sten uden bundplade.

hamiconsult a/s er bygværksprojekterende for kælder og samt konstruktionsafsnitsprojekterende for fundamenter og pæle. Arne Elkjær A/S er bygværksprojekterende for konstruktioner over jord.