Bøgildvej

Bøgildvej2021-09-23T08:58:14+00:00

Project Description

Kunde: Cubo Arkitekter A/S

Adresse: Bøgildvej 100, 7430 Ikast
Bygherre: Ikast-Brande Kommune
Areal: 3.483 m²
Ibrugtages: 2019
Anlægssum: 60 mio. kr.
Ingeniør:
Arne Elkjær A/S, Wissenberg, Spangenberg & Madsen
Landskabsarkitekt: Schønherr
Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S
Anvendelse: Plejebolig
Entrepriseform: Storentreprise
Opgavetype: Byggeledelse

Beskrivelse

Nyt plejecenter i Ikast

Plejecenteret får 24 plejeboliger og daghjem med tilhørende servicearealer.

Tanken bag byggeriet er, at beboerne skal føle sig trygge, hjemme og have mulighed for at bevæge sig rundt. Derfor bliver plejecenteret formet som en sløjfe, hvor beboerne nemt kan færdes rundt i centeret og samtidig hurtigt finde tilbage til deres eget udgangspunkt. Plejecenteret forventes at være klar til indflytning i 2018.

hamiconsult a/s står for byggeriets byggeledelse.

Projekt beskrivelse