Boligbeton

Boligbeton2021-10-04T08:46:28+00:00

Project Description

Kunde: A/S Boligbeton

Adresse: Gl. Præstegårdsvej 19, 8723 Løsning
Bygherre: A/S Boligbeton
Areal: 14.150 m²
Udført: 1. etape: 2015-2016, 2. etape: 2017-2018
Anlægssum: Ikke anført
Ingeniør: hamiconsult a/s
Entreprenør: Jorton
Arkitekt: hamiconsult a/s
Anvendelse: Erhverv, industri og produktion
Entrepriseform: Fagentreprise
Opgavetype: Det fulde konstruktionsprojekt

Beskrivelse

Ny produktionshal

Byggeriet omfatter en ny produktionsbygning til betonelementproduktion med tilhørende mandskabsrum, omklædning og toiletter. Produktionshallen opbygges som en 12 meter høj 5-skibs hal i 1 etage og udgør i alt ca. 13.000 m². De øvrige faciliteter placeres i 2 sidebygninger i 2 etager ved hallens sydgavl. Selve etagearealet udgør i alt ca. 1.150 m². Hvert skib forsynes med op til 3 traverskraner med en kapacitet på 25 tons pr. stk. Byggeriet opføres i 2 etaper, hvor etape 1 udgøres af de 2 østligste skibe, som underprojekteringen er blevet forlænget i forhold til de 3 skibe i etape 2, og den ene 2-etagers bygning. hamiconsult a/s står for det fulde konstruktionsprojekt og er byggeriets totalrådgiver.