Digital beregning og modellering af netkonstruktioner

//Digital beregning og modellering af netkonstruktioner
Digital beregning og modellering af netkonstruktioner2021-09-23T07:47:19+00:00

Project Description

Kunde: RopeReach A/S


Kontaktperson hos kunde:
 Jon Eriksen
Adresse:
Tuse Næs vej 1A,
4300 Holbæk
Bygherre: RopeReach A/S
Udført: 2019
Anlægssum: Ikke anført
Ingeniør: hamiconsult a/s
Entreprenør:
RopeReach A/S
Anvendelse:
Digitalt software til udregning af laster
Opgavetype: Udviklingsprojekt

Beskrivelse

Digitalt software til udregning af laster

RopeReach a/s har specialiseret sig i erhvervsklatring samt opsætning af klatreparker og klatreinstallationer i træer. I denne forbindelse blev hamiconsult a/s involveret til at udvikle et program der var i stand til at simulere personbelastningen fra brugerne på deres bounce-netarealer for at beregne de kræfter der virker i den bærende konstruktion.

Bounce-nettet er opbygget af en indre reb-net der er fastgjort med bounce-reb til de omkringliggende forspændte wire. Hele netopbygningen er spændt op således at der dannes en trampolineffekt.

Det færdigudviklede program er parametrisk opbygget således at man ud fra simple input kan indtaste geometri, materialeparametre og personbelastningen. Herefter foretages der fysiske simuleringer ved brug af dynamiske relaksation gennem flere iterationer indtil der findes ligevægt i systemet.

Stivheden i den digitale model er kalibreret ud fra analoge målinger der er foretaget på en fysisk referencemodel. Denne kalibrering sikrer at programmet levere præcise resultater til videre dimensionering af den bærende konstruktion som nettet fastgøres til.

Projekt beskrivelse

Kategorier: