Herning Kirke – Tilbygning

/, Kultur og fritid/Herning Kirke – Tilbygning
Herning Kirke – Tilbygning2021-09-23T08:39:44+00:00

Project Description

Kunde: Friis og Moltke

Kontaktperson hos kunde: Mikkel Wienberg
Adresse: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning
Bygherre: Herning Kirke
Kontaktperson hos bygherre:
Arne Bach (29 47 15 99)
Areal: 800 m²
Ibrugtages: 2020
Anlægssum:  20 mill.
Ingeniør: hamiconsult a/s
Entreprenør: Ikke anført
Arkitekt: Friis & Moltke A/S
Anvendelse: Kultur og fritid samt erhverv
Entrepriseform:  Hoved- eller fagentreprise
Opgavetype: Det fulde ingeniørprojekt

Beskrivelse

Herning Kirke

Nyt kirkehus for Herning Kirke opføres som en tilbygning til den eksisterende sognegård. Kirkehuset tager afsæt i den eksisterende bygnings materialevalg, for at bevare bygningens ydre i samme historiske stil. Det nye kirkehus fremstår med facader af røde teglsten, hvor dele af teglfacaden, ud mod Østre Kirkevej, fremstår som perforerede teglvægge. Bygningens indre fremstår enkelt med teglgulv og træbeklædte vægge samt lofter.

Kirkehuset består af ca. 800 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal, der tilsammen skal danne rammen for kirkens arbejde og visioner for fremtiden. I stueetagen etableres et åbent caféområde i forlængelse af ankomstrummet. Yderligere bygges en stor multisal med blandt andet fokus på børn og unge, foredrag mm. På første sal etableres der kontorrum for kirkens ansatte og tilhørende møderum/frokostrum, mens der i kælderen er garderobe, aktivitetsrum samt depotrum. Centralt i bygningen placeres et åbent trapperum, som forbinder etagerne.