Norway Adventure and Movement Lab

//Norway Adventure and Movement Lab
Norway Adventure and Movement Lab2021-09-22T12:20:44+00:00

Project Description

Kunde: Unisport Scandinavia Aps,
Virklund Sport


Adresse: Korshøjvej 2
Bygherre: Tvedt Eiendom
Areal: 3.000 m²
Udført: 2019
Anlægssum: 60 mill.
Ingeniør: hamiconsult a/s
Entreprenør: Unisport
Arkitekt: Virklund Sport
Anvendelse: Idrætsfacilitet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Opgavetype: Konceptudvikling,
Projektering af de bærende konstruktioner

Beskrivelse

Norway Adventure and Movement Lab

Norway Adventure and Movement Lab opføres i Stavanger i en renoveret fabrikshal. Projektet omhandler opførelsen af en Cyber-Physical arena hvor nye og innovative løsninger i grænsefladen mellem det digitale og analoge skal testes på brugernes egne præmisser. Blandt andet kan alle former for bevægelse i hallen registreres via sensorer til brugernes mobil. Det fysiske bevægelsesmiljø indeholder bl.a. klatrevægge, high rope- og Via ferrata baner (en beskyttet klatrerute), svævebane, trampolinpark og bounce-net.

hamiconsult har bidraget til konceptudviklingen og projekteringen af disse faciliteter. Udviklingen er sket i en tæt dialog med Unisport for at sikre konstruktionernes robusthed, optimeret materialeforbrug, brugerkomfort og et system der er montagemæssigt bygbart.

I dimensioneringen af projektet er der også blevet benyttet tidligere programmer, som er udviklet af hamiconsult for Unisport og RopeReach.
Se ”Klatrekoncept” og ”Digital beregning og modellering af netkonstruktioner” under referencer for en uddybning af programmernes funktioner og virkemåde.

Derudover har hamiconsult udarbejdet alle lastforudsætninger. Det har blandt andet involveret udarbejdelse af software til beregning af snitkræfter i forspændte kabelkonstruktioner i et aktivt bevægelsesmiljø. Alle reaktioner der virker på de eksisterende konstruktioner, er udregnet for de relevante lastkombinationer og videregivet til afsnitsprojekterende.

Projekt beskrivelse

Kategorier: