Ungdomsboliger Vejle

//Ungdomsboliger Vejle
Ungdomsboliger Vejle2021-09-23T08:38:10+00:00

Project Description

Kunde: KPC Herning A/S
Kontaktperson hos kunde: Ulrik Jensen
Adresse:
Dalgasgade 25,6, 7400 Herning
Bygherre:
Arbejdernes Andels-boligforening
Areal: 3140 m²
Ibrugtages: 2020
Anlægssum: 46 mill.
Ingeniør: hamiconsult A/S
Entreprenør:
KPC Herning A/S
Arkitekt:
Friis & Moltke Arkitects
Anvendelse: Bolig
Entrepriseform: Totalentreprise
Opgavetype: Det fulde ingeniørprojekt

Beskrivelse

Ungdomsboliger Vejle

Projektet omfatter opførelsen af 66 almene ungdomsboliger, fordelt på 2 bygninger.
22 boliger er placeret i H10 (Havnegade 10) og de resterende 44 er placeret i H16 (Havneparken 16).

H10 opføres i 5 etager, fra stue til 4. sal. På hver etage er boligerne placeret i en ”halvcirkel” omkring fællesarealet, som indeholder gennemgående trappe, elevator og durchsichter. I stuen er der, udover ovenstående, også et teknikrum. På 4. sal udgør ca. 1/3 af etagearealet tagterrasse.

H16 opføres i 6 etager, fra stue til 5. sal. På hver etage opdeles boligarealerne, via fællesarealerne, i ca. 3 lige store områder.
Der udføres gennemgående trapper, elevator og durchsichter.

I stuen er der, udover ovenstående, også et teknik- og disponibelt rum.På 5. sal udgør ca. 1/3 af etagearealet tagterrasse.
Begge bygninger er funderet på pæle.

hamiconsult a/s står for det fulde ingeniørprojekt.