Lisbjerg Biomasseanlæg

//Lisbjerg Biomasseanlæg
Lisbjerg Biomasseanlæg2021-09-27T10:56:48+00:00

Project Description

Kunde: CJ Anlæg A/S

Adresse: Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N.
Bygherre: Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus
Areal: 10.250 m²
Udført: 2016
Anlægssum: Kr. 1,3 mia.
Entreprenør: Arkil – CJ Anlæg i/s
Arkitekt: Friis & Moltke
Ingeniør: COWI
Anvendelse: Biomassebaseret kraftvarmeværk
Entrepriseform: Hovedentreprise
Opgavetype: Ingeniørrådgivning, statiske beregninger og elementstatik

referencer_kmc_lisbjerg

Beskrivelse

Danmarks største biomassebaserede kraftvarmeværk

Ved Aarhus opføres Danmarks største biomassebaserede kraftvarmevæk, Lisbjerg Biomasseanlæg. Værket opføres i forbindelse med det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg, AffaldsCenteret i Lisbjerg.

Det nye biomassebaserede kraftvarmeværk opføres som et led i Aarhus Kommunes Klimavarmeplan, som har til mål at omlægge en femtedel af kommunens fjernvarmeproduktionen til CO2-neutral fjernvarmeproduktion. Anlægget designes til fyring med halm, men i år med for lidt halm kan der fyres med træflis sammen med halmen. Anlægget består af et halmlager med plads til ca. tre døgns forbrug, en kedelbygning, en varmeakkumuleringstank, en ny fælles skorsten for affaldsforbrændingsanlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk samt en plads til håndtering af træflis i situationer, hvor der ikke er halm nok.

hamiconsult a/s har stået for udførelsen af de statiske beregninger for betonelementer.

Projekt beskrivelse