Park Inn Hotel, Amager

//Park Inn Hotel, Amager
Park Inn Hotel, Amager2021-09-27T12:36:47+00:00

Project Description

Kunde:
Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S

Adresse: Engvej 171 – 2300 København S
Bygherre: CIH Globetrotter Hotel A/S
Areal: 3.900 m² nye etager og konferencebygning + 1.500 m2 P-kælder.
Udført: 2015
Anlægssum: kr. 65 mio.
Entreprenør: Einar Kornerup
Arkitekt: Erik Herløws Tegnestue ApS
Ingeniør: Cowi a/s samt Henrik Larsen rådgivende ingeniørfirma a/s
Anvendelse: Hotel
Entrepriseform: Totalentreprise
Opgavetype: Projektering af de bærende konstruktioner

referencer_park_inn_hotel

Beskrivelse

Udvidelse af Park Inn Hotel

Hotellet blev udvidet ved at påbygge værelsesfløje og forbindelsesgange i 2 ekstra etager. Etagerne er bygget i en let konstruktion trukket lidt tilbage på de eksisterende tage, facaden er beklædt med modulopdelte plader. Gangforbindelsen mellem etagerne er forsynet med en modulopdelt glasfacade. Parallelt med den nordlige værelsesfløj er der en 1-etages konferencebygning opført efter samme principper som de nye tagetager. Denne er delvis placeret oven på den eksisterende kælder som forbindes til den eksisterende bygning. Eksisterende betonfacader på de 3 bygninger blev repareret og overfladebehandlet efter godkendt farveskala. Der er endvidere etableret P-pladser under terræn på sydsiden af bebyggelsen med nedkørsel fra Engvej.

Hotellet var i drift i hele byggeperioden, hvorfor der blev udarbejdet en nøje etapeopdeling af arbejderne for at sikre den mest optimale hoteldrift, herunder  gæsternes og personalets fri adgang.

hamiconsult a/s har stået for projektering af de bærende konstruktioner.

Projekt beskrivelse

Kategorier: