Zleep Hotel

Zleep Hotel2021-09-23T08:40:33+00:00

Project Description

Kunde: NCC Danmark A/S

Kontaktperson hos kunde: Karsten Kruse
Adresse: Tangen 15, Skejby, 8200 Aarhus N
Bygherre:  NCC Property Development A/S
Areal: 3.154 m²
Ibrugtages: 2019
Anlægssum:  Ikke anført
Ingeniør: hamiconsult a/s
Entreprenør: NCC Building A/S
Arkitekt: Arkitektfirmaet NORD A/S
Anvendelse: Hotel
Entrepriseform: Totalentreprise
Opgavetype: Det fulde ingeniørprojekt

Beskrivelse

Nyt hotel i Aarhus

I det vækstende område i Skejby opføres et nyt hotel til ’Zleep Hotels’, med 100 værelser, loungeområde, restaurantområde samt fitnessrum.

Byggeriet opføres i 3 etager. Bygningen er vinkelformet, hvor den ene længe, ved hovedindgangen udføres med førnævnte fællesarealer i stuetagen, mens hotelværelser udfylder etagerne ovenpå. I den anden længe etableres hotelværelser i alle tre etager. Grundet terrænets varierende koter, er hotellet opdelt i to niveauer med spring på 1 meter. Dette giver samtidigt en meter ekstra etagehøjde i fællesområdet, som er en arkitektonisk detalje, samtidigt med at det er fordelagtigt hvad angår føring af installationer.

hamiconsult a/s er ansvarlig for projektering af konstruktioner, VVS og ventilation, (herunder indeklimasimuleringer), EL, brand og lyd.