BIOMELAB

BIOMELAB2021-09-23T09:08:08+00:00

Project Description

Kunde:
NCC Danmark A/S

Adresse:
Universitetsparken,
Aarhus C
Bygherre:
Aarhus Universitet og Bygningsstyrelsen
Areal:
15.000 m²
Udført:
2014-2017
Entreprenør:
NCC Construction
Denmark A/S
Arkitekt:
Cubo Arkitekter A/S                                                                                                                                                                                                                                              Ingeniør:                                                                                                                                                                                                                                                     Lemming & Eriksson A/S
Anlægssum:
Ca. kr. 850 mio.
Anvendelse:
Laboratorier og kontor
Opgavetype:
Elementstatik

referencer_biomelab

Beskrivelse

Nye faciliteter til Institut for Biomedicin

Institut for Biomedicin ved Aarhus universitet har udvidet faciliteterne for fremtidens biomedicinske forskning.

Bygningen er opført som to parallelle forskudte længer, og består af 10.000 m² laboratoriebygning over jorden fordelt på re etager og ca. 4.500 m² underjordiske anlæg. På 5. etage er der lagerplads og teknikrum. Biomedicinsk Institut skal rumme nye, avancerede laboratorier, dyrestalde, kontorer og fællesområder for ca. 300 medarbejdere.

Byggeriet fremstår som traditionelt fem etagers skalmuret byggeri i gule tegl, med fuld kælder i to plan. Centralt i sammenbygningen er placeret et åbent atrierum gennem ere niveauer. Projektet er et led i statens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier og samtidig en udmøntning af Aarhus Universitets vision om at styrke de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

Bygningen er et elementbyggeri med nedre kælder som pladsstøbt konstruktion. Etagedæk er præfabrikerede forspændte huldæk, understøttet på bærende facader og henholdsvis bærende kerner i bygningsmidten og bærende stålbjælker på søjler. Atrieafsnittet udføres af bærende langs- og tværgående stålgitre.

hamiconsult a/s har projekteret byggeriets bærende betonelementer.

Projekt beskrivelse

Kategorier: